Wat is dit?

De nieuwe “Zonzijde” is gewijd aan de vele prachtige en kunstige zaken die er onder de zon te vinden zijn. Richt de blik eens naar de hemel, en u loopt grote kans schitterende oude en gerestaureerde gevels met bijzondere symbolen, ornamenten en decoraties aan te treffen. Op voorwaarde dat u op de juiste plekken en in de juiste steden en dorpen bent. Maar wij wijzen u de weg.

Van de hemel verplaatsen we ons blikveld dan naar ooghoogte, en ook daar zijn even zo mooie zaken te zien. U hoeft alleen maar goed te kijken. Hetzelfde geldt voor hetgeen zich onder onze voeten bevindt. Heel vaak lopen we over de kunst heen, zonder het te zien.

Volg deze webzijde en u zult leren kijken als ons, en u zult zich verbazen over de zeer vele objecten die ooit met zorg en precisie werden gemaakt en die nu met even grote zorg en liefde in stand worden gehouden.

Wat kunt u hier allemaal aantreffen?
Gevels, gevelstenen, ornamenten, bovenlichten, deuren, deurkloppers, deurknoppen, ramen, windvanen, stiepeltekens, geveltekens, deurversieringen, raamversieringen, uithangborden, inscripties, trapjes, decoraties, pijnappels, monumenten, gedenktekens, metseltekens, muurankers, muurtegels, hekwerken, kunst, symbolen, rare teksten en nog het een en ander.

Zes jaar geleden begonnen we met het verkennen van de symbolen langs de landsgrenzen. Overwegend grenspalen en grensstenen, in soorten en maten en soms met kunstig gegraveerde teksten en afbeeldingen. (www.opdegrens.eu)
Daardoor kregen we oog voor eeuwenoude symbolen, die maar zelden tot monument werden verheven. Gelukkig is dat met stedelijke objecten anders. Veel oude panden, objecten en stadsdelen zijn beschermde monumenten geworden. En ze zijn hun status waard!

Dick Waanders, 22 juni 2009