Zonder geld gelukkig worden?

Let's Go!

Gelooft u dat uw geluk en welzijn voor een groot deel afhangen van de hoeveelheid geld die u te besteden hebt?
Veronderstel dan eens dat u rijk bent, heel rijk.
U hebt al uw miljoenen in een koffertje gepakt en bent met dat koffertje op wereldreis gegaan. Bij een scheepsramp vergaat het cruiseschip waarop u zich bevindt met man en muis. Als enige overlevende spoelt u aan op een zeer afgelegen en onbewoond eilandje, met alleen uw miljoenenkoffertje bij zich.
Dan zijn er twee mogelijkheden: u wacht totdat er iemand langs komt die u tegen betaling uit uw lastige situatie helpt, of u gaat zelf iets doen. Waarschijnlijk zult u snel beseffen dat uw rijkdom u op dat moment niet kan helpen en dat uw geld geheel waardeloos is geworden. U zult op het eenzame eilandje volledig op eigen kracht voor uw voortbestaan en welzijn moeten zorgen.

Uit dit voorbeeld blijkt dat geld op zichzelf eigenlijk geen waarde heeft. Geld heeft pas waarde als u er goederen en diensten mee kunt verkrijgen. Die goederen en diensten moeten dan wel voorhanden zijn n er moet de bereidheid aanwezig zijn om het geld als ruilmiddel te aanvaarden!
Toch draait onze westerse wereld bijna geheel om het geld alleen, velen zijn er zelfs aan verslaafd en kunnen er maar niet genoeg van krijgen. Bovendien zijn we geneigd om lles in het leven af te meten aan de geldswaarde! Als iets niet in geld te meten is dan heeft het voor ons gevoel geen waarde... We zijn vaak vergeten dat geld maar een kunstmatig hulpmiddel is, een vervangend ruilmiddel voor de goederen en diensten die we cht nodig hebben!
Geld als ruilmiddel heeft zijn nuttige kanten zeker bewezen, maar het heeft inmiddels ook z veel schaduwzijden dat de wereld van veel ellende verlost zou worden als het weer zou verdwijnen!

Een wereld zonder geld is echter ondenkbaar. Het enige dat we kunnen proberen is om ons een klein beetje aan de veel te grote macht van het geld te onttrekken, en ons wat meer te richten op de dingen die voor ons wrkelijk van belang zijn: welzijn, geluk, hulp en aandacht. Vandaar dat LET'S GO! in het leven is geroepen.

Let's Go!

De LET'S GO!-club.

De LET'S GO!-club is er voor mensen die actief hun afhankelijkheid van geld willen verminderen door gebruik te maken van het LET'S GO!-ruil(handels)systeem. Dit systeem werkt volledig zonder geld en heeft ook geen vervangingsmiddel voor geld.
Het heeft wl de voordelen van geld maar niet de nadelen!

Als lid van de LET'S GO!-club kunt u bijna alles ruilen en uitwisselen wat er maar mogelijk is, materile zowel als niet-materile zaken:
Goederen, Diensten, Capaciteiten, Kennis, Tijd, Hulp en Aandacht.

Let's Go!

Van de LET'S GO!-club kunt u op een 'zakelijke' manier gebruik maken, om er dingen mee te krijgen waaraan u behoefte hebt of die u zoekt voor uw verzameling, maar u kunt het deelnemen ook zien als een manier om naast uzelf ook andere mensen te helpen!

Als u mee wilt doen dan gaat u eerst na wat uw behoeftes en wensen zijn en bekijkt u welke goederen of diensten u zelf kunt aanbieden.
U kunt bijvoorbeeld kennis aanbieden en een bepaald product vragen, u kunt goederen aanbieden en diensten vragen, u kunt tijd aanbieden en hulp vragen, alles is mogelijk.
En zeg niet dat u niets knt en niets bezit om te ruilen. Iedern heeft wel dingen die hij kwijt wil en die voor anderen interessant kunnen zijn en iedern heeft wel een vaardigheid of specifieke kennis die voor anderen van nut kan zijn!
Vervolgens vult u de Vraag & Aanbod-lijst in. Achter VRAAG zet u dat-gene wat u graag wilt hebben en achter AANBOD zet u datgene wat u zelf aanbiedt.
Alle bij ons binnengekomen Vraag & Aanbod-lijstjes worden regelmatig op overzichtelijke wijze gebundeld en als boekje aan u toegezonden. De andere leden kunnen daardoor van uw wensen en aanbiedingen kennis nemen en kunt zien wat anderen vragen en aanbieden. Daarna kunt u f zelf het initiatief nemen en contact leggen met een lid wiens vraag of aanbod u interesseert, f wachten totdat iemand contact met u opneemt.

Let'Go!

De belangrijkste kenmerken van het LET'S GO!-ruilsysteem zijn dat er nooit over vergoedingen onderhandeld hoeft te worden en dat ruiltransacties niet wederzijds hoeven te zijn. Dat wil zeggen dat u bijvoorbeeld een product 'levert' aan lid A en dat u een door u gevraagde dienst terugkrijgt van lid B.

Bij het invullen van uw Vraag & Aanbod-lijst kunt u er rekening mee houden dat er niet in geld of andere vergoedingseenheid gerekend wordt. U beslist zelf of hetgeen u aanbiedt en vraagt ongeveer gelijk in waarde is. Voorzover u dat van belang acht tenminste, want wat is bijvoorbeeld de waarde van een kleurentelevisie op een onbewoond eiland?

De LET'S GO!-administratie registreert elke transactie tussen twee leden. Als u iets levert dan krijgt u 1 [maal het recht op een dienst of product van een ander lid] op uw rekening tegoed geschreven, en als u iets afneemt dan wordt u 1 [maal het recht op een dienst of product van een ander lid] in mindering gebracht.

Let's Go!

Het is de bedoeling dat u er naar streeft dat uw saldo redelijk in balans blijft. Als u, zonder dat er bijzondere omstandigheden zijn, alleen maar diensten en producten afneemt dan kan het zijn dat we u vragen gaan stellen over uw al dan niet goede bedoelingen.

Verplichtingen zijn er overigens niet. Diensten of producten kunnen niet opgeist worden en transacties komen alleen tot stand als u er geheel mee instemt.
Vooral bij zaken die met uw persoonlijke levenssfeer te maken hebben is het van belang dat u vertrouwen hebt in degene met wie u in zee gaat!

Meedoen aan de ruilclub betekent niet dat u meteen al uw geld de deur uit kunt doen! U kunt zo vaak of zo weinig gebruik maken van het systeem als u zelf wilt, maar het geldloze circuit zal aanvankelijk tamelijk beperkt van omvang zijn en zal uiteraard lang niet alle behoeftes kunnen dekken.
Uw persoonlijke gegevens worden opgenomen in een besloten computerbestand, dat nooit zonder toestemming voor andere doeleinden zal worden gebruikt.
Op het aanmeldingsformulier dient u aan te kruisen met welke gegevens u zich kenbaar wilt maken aan de andere leden.

Lid worden van de LET'S GO!-club is geheel gratis! Alle kosten worden voorlopig geheel gedragen door de initiatiefnemers en sympathisanten!

Let's Go!

De opzet van de LET'S GO!-club is dat er naast particulieren ook BEDRIJVEN, ONDERNEMINGEN EN INSTELLINGEN gaan deelnemen. Voor bedrijven en voor werkzoekenden biedt de club overigens schitterende mogelijkheden om probleemloos met elkaar kennis te maken!

Het LET'S GO!-ruilsysteem is al in 1985 bedacht en in twee varianten vastgelegd. Het heeft echter tot juli 1995 geduurd voordat we er daadwerkelijk mee van start zijn gegaan.
LET'S GO! heeft gn bepaalde politieke, maatschappelijke of religieuze achtergrond en staat open voor iedereen die interesse heeft.

Naar nu al is gebleken zal het veel tijd en inspanning vergen om u ervan te overtuigen dat de LET'S GO!-club enorme mogelijkheden in zich heeft tot verbetering van uw geluk en welzijn. Veel mr mogelijkheden dan we op deze pagina's kwijt kunnen overigens.

Let's Go!

De naam LET'S GO! staat voor positieve activiteit: Kom op! Laten we gn! Laten we iets gaan doen! Laten we smen iets gaan doen!
LET'S GO! biedt u de mogelijkheid. De keus maken doet u zelf!
U kunt uw kansen laten liggen, maar u kunt ook actief gaan worden!
Geld maakt niet gelukkig , LET'S GO! wl! Maar alln als u het wilt!
Alvast hartelijk welkom bij LET'S GO!

Dick Waanders Augustus 1995 (v10)