Wat is het Universum? (1)

Wat is het universum? Waar is God?

© Dick Waanders, 27 april 2000


“Het bewijs dat alles op aarde, én daarbuiten, gemaakt is door één grote Macht (God), is te vinden in het feit dat alle stoffen op aarde bestaan uit atomen, welke, in opbouw en beweging, gelijk zijn aan de miljarden zonnestelsels die ons omringen.
Het verschil in afmetingen tussen atomen en zonnestelsels geeft de nietigheid van de mens weer.”


Die gedachte viel mij in op 23 april 1969 en ik vond hem toen belangrijk genoeg om direct op papier te zetten en zorgvuldig te bewaren.

Dat het opschrijven van mijn stelling uiteindelijk een bepaald doel zou dienen en tevens een soort van opdracht inhield, daar was ik me direct al wel van bewust. Dat ik mogelijk eeuwenoude raadsels over het heelal en over God zou gaan oplossen, dat was me tot voor kort nog niet duidelijk.

De opdracht

In de 31 jaren die er sinds 1969 zijn verstreken, heb ik veel nagedacht over de betekenis van het heelal en over wie of wat God zou kunnen zijn, en waar Hij zich zou kunnen bevinden. Op zich niet zo vreemd, dat zullen velen ongetwijfeld doen, ieder vanuit zijn eigen motivatie en achtergrond, zoals bijvoorbeeld wetenschap, sterrenkunde en religie. Mijn motivatie was de impliciete opdracht na het opschrijven van mijn gedachte in 1969. Een opdracht die in zijn volledigheid zou kunnen luiden: “zoek nu verder tot je achter de héle waarheid bent gekomen”.

Spiritualiteit

Dat zoeken heb ik niet alleen gedaan door erover te filosoferen, ook heb ik me in praktische zin verder verdiept in astronomie, kosmologie, ufologie en spiritualiteit in zijn vele verschijningsvormen.
Spiritualiteit is voor mij van wezenlijk belang. Het zoeken naar waarheden en het oplossen van kosmische raadsels kan naar mijn mening alleen succesvol zijn als dat zoeken mede langs spirituele weg verloopt en niet met behulp van bijvoorbeeld wetenschappelijke feiten alleen.
Wat ik probeer te zeggen is, dat het heelal en God niet te vangen zijn in wetenschappelijke formules en dat er ook nog zaken als de menselijke geest, intuïtie en ingeving bestaan.
Door te werken met en zich open te stellen voor deze eigenschappen, kan men uiteindelijk tot een beter inzicht komen. Dat is althans mijn mening, en ik denk dat het mij in elk geval heeft geholpen.

Wereldschokkend

Hetgeen ik ontdekt - of op zijn minst geconcludeerd - heb, is even voor de hand liggend als wereldschokkend. Zelfs schokkender dan destijds de conclusies dat de aarde niet plat, maar rond is en dat de zon niet om de aarde draait, maar de aarde om de zon.
Het is heel goed mogelijk dat mijn visie - laat ik het voorlopig zo maar noemen - allang door anderen wordt gedeeld en ook al beschreven is. Als dat zo is dan is het mij helaas ontgaan.

Bewijzen

Een lastig punt bij een nieuwe visie op God en het heelal is het bewijsmateriaal. Dat is er ook hier niet! Niet naar menselijke maatstaven gerekend althans.
En mede door de meewarige reacties van sommige astronomen aan wie ik af en toe voorzichtig mijn inzichten probeer duidelijk te maken, heb ik niet de indruk dat mijn ideeën meteen door de hele wereldbevolking zullen worden omarmd.
Voor veel deskundigen werkzaam in gebieden als wetenschap, astronomie, ruimtevaart en religie is mijn visie ook dermate revolutionair, dat een complete omschakeling in het denken nodig, of het gevolg ervan, zal zijn.

Tijd voor onthullingen

Toch denk ik dat nu de tijd gunstig is voor het openbaar maken van mijn inzichten. Waarom? Omdat in de literatuur gesignaleerd kan worden dat men - wetenschappers en deskundigen - op bescheiden schaal openstaat voor nieuwe en voorheen ongebruikelijke denkrichtingen.
Als voorbeeld kan ik noemen dat in wetenschappelijke kringen het nadenken over God niet meer verboden is. Een ander voorbeeld is dat men in astronomische kringen de mogelijkheid niet uitsluit dat er meerdere universums naast elkaar kunnen bestaan.

“Grootheidswaan”

Om mijn visie goed te kunnen vatten, zou men de 'grootheidswaan' waaraan wij mensen nogal lijden, moeten zien te overwinnen. Wat ik hiermee bedoel te zeggen is, dat wij wel beseffen hoe onmetelijk groot het universum is en hoe nietig de mens, maar dat wij in ons denken en handelen toch alles afmeten aan de menselijke maat en de menselijke schaal.
Dat is prima voor wat betreft aardse zaken, dat werkt echter slecht als we ons in de ruimte gaan begeven. In de ruimtevaart bijvoorbeeld werkt men nog met begrippen als afstand, tijd, voortbewegingssnelheid en krachtbronnen. Men beseft wel dat men met de huidige stand van de techniek nooit ver in de ruimte zal kunnen reizen, maar men heeft ook nog niet de juiste oplossingen gevonden.

De twee grote raadsels

1. Wetenschappers over de hele wereld buigen zich over de vraag: waar dient het heelal voor en is er leven in de ruimte?
2. Gelovigen vragen zich af: waar is God en waarom laat Hij zich nooit zien?