Harrie Weggelaar

7 oktober 2017

Harrie Weggelaar uit Amsterdam is een van de weinige personen ter wereld (voor zover mij bekend) die een theorie heeft ontwikkeld die raakvlakken heeft met de mijne. Hij noemt zijn visie: "Atomen zijn ruimteschepen", en hij bood zijn zienswijze al in de vorige eeuw gratis aan, op papier en fraai door hem zelf ge´llustreerd. Omdat hij pas veel later de beschikking kreeg over een computer, heb ik zijn aanvankelijke geschriften jarenlang op mijn webzijde geplaatst. Daardoor is Harrie uiteindelijk een 'bekende figuur' geworden op TV, radio en later internet.
Ook al wist hij dat hij door Jack Spijkerman alleen maar gebruikt zou worden als object om belachelijk te maken, hij kon de uitnodiging voor zijn eerste TV-optreden niet weerstaan.

Mensen die een niet-alledaagse visie ontwikkelen op ondoorgrondelijke en ongrijpbare zaken, worden meestal niet meteen omarmd als visionaire zieners. Scepsis en kritiek zijn in de regel hun deel. Dat heeft Harrie ook ervaren. Hoe harder hij zijn best deed om de wereld van zijn theorie te overtuigen des te meer hoon en onbegrip hij te verduren kreeg. Daardoor is hij enigszins "geradicaliseerd" en de strijd aangegaan met de "ongelovigen".
Op internet is dat regelrecht ontaard in moddergooien en scheldpartijen. Harrie ging zijn berichten ondertekenen met de naam "Harriechristus" en in zijn nieuwe geschriften noemde hij zich "de nieuwe Jezus" en zijn verhaal "de nieuwe Bijbel". Dat was ook voor mij de reden om afstand van hem te nemen en al zijn pagina's te verwijderen van mijn webzijde.

Het enige wat Harry al met al heeft bereikt is dat hij is opgenomen in een boek over Morosofie en dat hij een morosoof genoemd wordt. De woorden zijn speciaal bedacht voor mensen zoals Harrie en zijn niet vleiend bedoeld. Zie bij Morosofie in Wikipedia.