Buitenaards leven (1)

Al decennia lang wordt er in de ruimte gezocht naar tekenen van buitenaards leven.
Vooral het Amerikaanse instituut SETI (search for extra terrestrial intelligence) is daar zeer actief mee bezig.
Het zoeken gebeurt voornamelijk door middel van “luisteren”. Men luistert naar geraas uit de ruimte, men vangt elektromagnetische straling op en probeert daar iets zinnigs in te horen of te zien.

SETI is inmiddels al jaren bezig met het opvangen van een enorme berg aan signaaltjes uit het heelal.
Men vergaart er zó veel dat men geen kans meer ziet om ze allemaal zelf te onderzoeken. Daarom heeft men mensen met een computer uitgenodigd om mee te helpen aan het onderzoek. Het maakt niet uit waar men woont in de wereld, iedereen kan er aan meedoen.

De deelnemers krijgen een speciaal computerprogramma en vervolgens regelmatig pakketjes met signalen toegezonden via internet, en de computer wordt dan aan het werk gezet.
De hoeveelheid gegevens die er zo inmiddels verwerkt is, moet duizelingwekkend groot zijn.
En heeft het al resultaat gehad, zult u misschien vragen?
Voor zover ik weet niet.

Het kan zijn dat men het verborgen houdt, maar ik geloof niet dat men al in staat is om te communiceren met onze kosmische tegenpolen aan het andere eind van de Melkweg (om maar dicht bij huis te blijven).

Communiceren achten de wetenschappers zelf al onmogelijk. Omdat signalen die wij uitzenden weliswaar met de snelheid van het licht reizen, maar dan toch nog jaren onderweg kunnen zijn voordat een boodschap een buitenaardse beschaving ergens in het universum bereikt.
En mochten wezens van die beschaving zo alert zijn om onmiddellijk op die boodschap te reageren, dan duurt het weer jaren voordat wij die reactie ontvangen.

Ik denk dat we voorlopig geen signalen uit de ruimte zullen opvangen die wijzen op intelligent leven buiten de aarde.
Waarom niet? Omdat wij die signalen, áls ze ons al bereiken, niet kunnen opmerken.
Wij dénken wel dat we al heel veel weten en kunnen, en relatief gezien is dat misschien waar, maar van alles wat we nog niet kennen en weten, daar hebben we uiteraard nog géén benul van.

De golven die zich door de lucht kunnen verplaatsen hebben we verdeeld in frequentiebanden, en die banden hebben we verdeeld in: radiogolven, microgolven, infrarood, zichtbaar licht, ultraviolet, röntgenstralen en gammastralen. Verder