Astrologie - Een nieuwe visie

Welke kosmische krachten er allemaal werkzaam zijn hier op aarde, is nog een groot mysterie.
De geleerden hebben die krachten nog niet kunnen meten, ze nog niet in formules of modellen kunnen vangen en ze nog niet zichtbaar kunnen maken.

Sommige wetenschappers gaan er daarom gemakshalve maar vanuit dat er helemaal geen kosmische krachten aanwezig zijn.
En zo ze er toch mochten zijn dan zouden ze geen wezenlijke invloed kunnen uitoefenen op het leven op planeet Aarde.

Wetenschappers kunnen soms tamelijk naïef en kortzichtig zijn.
Anderzijds moeten we ook weer niet teveel willen verlangen van hen.
Immers, we zouden ook niet van een baby van anderhalf jaar oud verlangen dat hij haarfijn kan uitleggen welke processen er zich allemaal afspelen in de microprocessor van een moderne computer.

Met het woord computer zijn we nu ook meteen aanbeland bij de kern van mijn visie. Die visie bevindt zich nog aan het begin van zijn ontwikkelingsstadium.
Iedereen die meent iets te kunnen bijdragen aan de hieronder volgende theorie, wordt nadrukkelijk uitgenodigd om zich te melden.

Voor astrologen staat het vast dat de planeten en de zon van sterke invloed zijn op de vorming van ons karakter.
De stand van de planeten en de zon tijdens onze geboorte, het moment dat kosmische invloeden op ons gaan inwerken, zou daarbij bepalend zijn.
Door wélke krachten ons karakter en onze eigenschappen worden gevormd, is ook bij astrologen niet bekend.

Computers zijn geen toevallige uitvindingen van de mens. Ze zijn ook niet bedácht door de mens, maar dat even terzijde.
Tientallen jaren interesse in zowel computers als in de kosmos hebben me tot de conclusie gebracht dat er overeenkomsten tussen die twee zouden kunnen bestaan.

Ons zonnestelsel zou wel eens gewoon een computer kunnen zijn. Of waarschijnlijk alleen maar een deeltje van een veel omvangrijker computer.
De grote “ruimtecomputer” zou best verantwoordelijk kunnen zijn voor AL het leven hier op aarde!
En het deel van die computer dat wij “ons zonnestelsel” noemen, zou dan inderdaad wel eens de persoonlijke eigenschappen van levende wezens als de mens kunnen bepalen.

Bij het woord computer moet u overigens niet denken aan de huidige (jaar 2002) computers, maar aan die zoals ze er over pakweg 50 jaar zullen uitzien. De opbouw en de werking van computers zal dan al een stuk dichter bij die van de mens staan. BioRobots