Word-Leed

Naar aanleiding van de rubriek Loos Alarm is een taalblad een nieuwe rubriek begonnen: WORD-LEED.
Daaruit blijkt al dat de meeste problemen met spellingcontroleprogramma's afkomstig zijn van gebruikers van de Microsoft tekstverwerker. Mede doordat deze waarschijnlijk het meest gebruikt wordt.

Een lezer beklaagt zich erover dat Word geen benul heeft van het bestaan van de Nederlandse hoofdletter IJ, en dat een woord als IJsland problemen oplevert.
Het programma verandert automatisch een tweede hoofdletter aan het begin van een woord in een kleine letter, terwijl de spellingcorrector vervolgens meldt dat IJsland met twee hoofdletters moet beginnen.

Het is mogelijk dat de lezer niet alle mogelijkheden van zijn tekstverwerker kent, want de weinige woorden die met twee hoofdletters beginnen, passen met gemak in het uitzonderingsvak “Woorden die met twee hoofdletters beginnen”.
Het programma dat ik gebruik zet zelfs woorden met twee hoofdletters automatisch in die lijst. Een IJ hoeft dus nooit problemen op te leveren.
Als Microsoft Word niet dergelijke opties heeft, dan wordt het misschien tijd om een andere tekstverwerker aan te schaffen.
Want waarom zouden we Word willen verbeteren als er al betere alternatieven bestaan?
En die alternatieven zijn nog helemaal gratis ook!

Over de IJ

Een hoofdletter I en een hoofdletter J maken overigens niet samen de hoofdletter IJ.
Op de meeste computers zit tegenwoordig geen Nederlandse ij meer, zoals vroeger op alle typemachines met een Nederlands toetsenbord wel het geval was.
Volgens mij denkt men in Amerika, waar men de op computers gebruikte tekenreeks ontwerpt, dat een Y met puntjes erop (Ÿ) goed genoeg is om als Nederlandse IJ dienst te doen.
Men zou overigens best de y met trema kunnen vervangen door een échte ij, als we dat met zijn allen zouden willen. Voor zover mij bekend wordt de y met trema in geen enkele taal gebruikt.
Overigens bezit de computer wel een speciaal guldenteken (ƒ), dat ook maar door weinigen wordt gebruikt omdat het niet op het toetsenbord is te vinden.

Het is mogelijk dat de diakritische tekens in uw internetbrowser problemen opleveren.