Rock & Roll in het Groot Dictee

In het Groot Dictee Der Nederlandse Taal van 2001 zit het woord “Rock & Roll-muziek”.
De samenstellers van het dictee zijn vermoedelijk op dat woord gekomen door de zelfmoord van Herman Brood, die door het leven ging als Rock & Roll-artiest. Maar het zou ook kunnen zijn dat het woord is opgenomen omdat ik het Genootschap Onze Taal enige tijd daarvoor wees op de inconsistentie van de namen van muzieksoorten. Zoals u elders kunt lezen houd ik mij dagelijks met die muzieksoorten bezig.

Dat het woord Rock & Roll-muziek voor velen problemen oplevert, is niet onbegrijpelijk. Want het aantal mogelijke spellingwijzen zijn groot.
(Het werkwoord “zijn” in bovenstaande zin is géén fout.)

Hieronder een aantal vormen die ik in de loop der tijd ben tegengekomen:

Rock and Roll
Rock And Roll
Rock 'n Roll
Rock 'N Roll
Rock 'n' Roll
Rock 'N' Roll
Rock en Roll
Rock & Roll
rock and roll
rock & roll
rock 'n roll
rock 'n' roll
Rock-and-Roll
rock-en-roll
rock-'n-roll
rock-'n-rollmuziek

De laatste is de officiële spelling zoals het in het dictee had moeten staan.
Maar in de praktijk wordt die spelling alleen gebruikt als het woord zo in de spellingcontroleur van de tekstverwerker zit.
Vakmensen op muziekgebied gebruiken deze spelling maar zelden.
In de ondertiteling van een televisieprogramma zie ik juist het woord nog voorbijkomen. Aldus gespeld: rock 'n rollmuziek.

Laten we er eens een paar andere muzieksoorten bijhalen, waarvan de officiële spelling te vinden is in De Nieuwe Spellinggids van de Nederlandse Taal en vermoedelijk ook in Het Groene Boekje.

country-and-western
rhythm and blues
rockabilly

Als samenstellingen met muziek erachter, staan er in de Spellinggids alleen:

rockmuziek
countrymuziek

Het Genootschap Onze Taal heeft mijn vraag over de niet-consequente spelling nooit weten te beantwoorden.

rock-'n-roll
country-and-western
rhythm and blues
rockabilly

Het zou me benieuwen te weten welke motivatie er aan deze spellingen ten grondslag heeft gelegen.