Loos alarm

Een taalmaandblad publiceert elke maand een lijstje met “hilarische missers” van spellingcorrectors in tekstverwerkers.
Zo zou “Bill Gates” spontaan veranderen in “Bil Gajes”.

De spellingcheckers die ik gebruik veranderen nooit woorden eigenmachtig. Ze geven mij altijd de keus of ik iets wil wijzigen.
Ik gebruik bij voorbaat al zo weinig mogelijk Microsoft producten, omdat ik nogal eens aan hun intelligentie twijfel, en ik veronderstel dan ook dat alle voorbeelden uit de spellingcorrector van Microsoft Word komen.

Alle woorden die in de rubriek Loos Alarm van worden genoemd, geven in mijn spellingcorrectors niet één maal een hilarisch resultaat!
Weliswaar wordt het woord Gates niet herkend als Nederlands woord, en in de lijst met 14 alternatieven die aangedragen worden, komt ook Gajes voor, maar het programma vraagt er meteen bij of het hier misschien om een Engels woord gaat. En als daar bevestigend op wordt geantwoord dan laat de corrector het woord de volgende keer ongemoeid.

In de lijstjes met missers komen heel veel eigennamen, bedrijfsnamen en aardrijkskundige namen voor, en die staan veelal niet in de bestanden van spellingcorrectors.

Omdat veel spellingcontroleprogramma's dezelfde bestanden gebruiken, vraag ik me ook af of de inzenders van de missers de instellingen van hun tekstverwerker en spellingcontrole wel juist hebben. Ik heb geen ervaring met Microsoft Word, dus ik kan dat verder niet beoordelen. Ik weet alleen dat bij Microsoft alles mogelijk is, ook in het negatieve.

Mobieltje

Het eerste woord dat in de rubriek in is opgenomen met hilarisch alternatief is: agressoren - afgezworen.
Mijn spellingcorrectors melden alleen dat agressoren moet worden vervangen door agressors. Dus hier is geen sprake van loos alarm.

Ook het woord mobieltje staat (nog) in geen enkele officiële woordenlijst, waardoor de tekstverwerker terecht alarm slaat.
Een suggestie voor fobietje is dan zo gek nog niet.
Het grappige hiervan is dat mijn spellingcontroleur het woord fobietje niet kent, en nu adviseert om er “fooitje” van te maken!

Het woord mobieltje vind ik trouwens ook een typisch nonsens-woord. Als het staat voor een draagbare telefoon, dan zou het sterk afgeraden moeten worden om het in die betekenis te gebruiken.
Je spreekt immers ook niet van een "mobiele radio", een "mobiele televisie" of een "mobiele computer".
Een woord als "mobiele telefoon" zou er op duiden dat de telefoon uit zichzelf kan bewegen.
Maar wellicht verschilt de lezer met mij van mening op dit punt.