De Jaren Nul?

“Het ene millenniumprobleem was nog niet achter de rug of het volgende diende zich alweer aan. Vlak na de jaarwisseling rees opeens de vraag hoe we het zojuist binnengetreden nieuwe decennium nu precies moeten gaan noemen.

Velen (waaronder nogal wat 'media') zochten houvast bij het Genootschap Onze Taal, dat kon verwijzen naar een al in 1993 gehouden prijsvraag onder Onze Taal-lezers. Daaruit kwamen allerlei originele benamingen naar voren (zoals 'babyjaren', 'nieuwe-eeuwjaren', 'briljaren' -- vanwege 0-0, de 'brilstand' -- en 'de jaren voortien'), maar die waren te vaag, te gezocht of te oubollig. De meest voor de hand liggende oplossing bleek het meest in de smaak te vallen: 'de jaren nul', die ook als voordeel heeft dat 'de jaren tien' en 'twintig' enz. er naadloos op aansluiten. Dat geldt ook voor 'de nuller jaren', maar daar valt weer tegen in te brengen dat het, net als bijvoorbeeld 'twintiger jaren', een germanisme is.

De kans lijkt groot dat 'de jaren nul' het inderdaad gaat redden, ook al omdat het tot nu toe de meest gebruikte aanduiding is.”
Tot zover een stukje uit Onze Taal.

Mijn Oplossing:

Nul (niets) is dus de meest voor de hand liggende oplossing en valt het meest in de smaak, volgens het genootschap.
De wereld lijkt zichzelf voor de gek te houden door te denken dat we bij nul beginnen te tellen. Daarmee creëren we onnodige problemen.
Zoals u ook elders kunt lezen, begint ons decimaal telsysteem met '1', en niet met '0'. De nieuwe eeuw en het nieuwe millennium beginnen dan ook in 2001.
De nul bestaat niet als getal, we tellen van 1 tot en met 10, van 11 tot en met 20, van 21 tot en met 30 enzovoort.
Als we tellen in stappen van 10, dan wordt het: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 en 100.

Voor mij zitten we nu dan ook in de: Jaren Honderd!

Ook al is mijn oplossing in 1993 door de redactie van Onze Taal afgewezen (op welke gronden, weet ik niet meer), en wordt hij zelfs niet bij de ingezonden oplossingen genoemd!