Taalkwesties

Groter dan mij
Rock & Roll & Groot Dictee
Spellingcorrectie
Loos alarm
Word-leed
De Jaren Nul?
De Tukker en de Twent

Index

Communitaal
Wie praat er nu nog Dutch?
Taal- & andere kwesties
Proza van Dick
Poëzie van Dick
Creatief met taal

Portaal

 

Groter dan mij

Dit is een kwestie die mij al lange tijd verbaast. Het zal weinig uitmaken dat ik het hier aan de orde stel, maar ik kan het toch niet nalaten.
Het gaat hier om de mensen die bij voorbeeld zeggen: “Hij is groter dan mij” of “Ik ben groter dan hem”. Ze worden nogal eens voor dom uitgemaakt. Alle taaldeskundigen zijn het er over eens dat alleen juist is: “Hij is groter dan ik” en “Ik ben groter dan hij”.
Hun verklaring daarvoor lijkt klakkeloos van elkaar overgeschreven te zijn. Die verklaring komt hierop neer: je kunt achter ik en hij een werkwoord zetten. Dus: “Hij is groter dan ik ben” en “Ik ben groter dan hij is”.
In vertwijfeling vraag ik mij dan af wat voor nonsens-zinnen dat oplevert, want wát ben ik dan en wát is hij dan? En waarom zou je er een werkwoord achter moeten kunnen zetten?

Sommige schrijvers van naslagwerken en handboeken menen dat de - in hun ogen - foutieve methode (groter dan mij) steeds meer de overhand krijgt in Nederland en uiteindelijk wel een keer geaccepteerd zal worden als goed Nederlands.
Al in de jaren zestig heb ik tijdens een cursus Nederlandse Taal geleerd dat er na een trap van vergelijking mij, hem, haar, jou enz. moet komen. Omdat er anders in één zin twee maal een onderwerp zou staan. En dat vind ik tot op heden een logische verklaring.

Als we kijken naar het buitenland, dan valt op dat de hier foute vorm (hij is groter dan mij) in het Zweeds volkomen correct is.
Sommige deskundigen halen aan dat het verschijnsel zich ook in het Engels en het Amerikaans voordoet, maar dat het om een ‘modernisme’ gaat. Iets dat ook wel weer zal overwaaien.
Feit is dat beide vormen (he is bigger than me / he is bigger than I) naast elkaar gebruikt worden en ook beide correct zijn! Dat het een modern verschijnsel is in de Engelse taal, bestrijd ik. Want ik kijk veel naar Engelse en Amerikaanse films uit de jaren dertig tot zestig, en in die films hoor ik overwegend de vorm “He is bigger than me”.
En dat is voor mij een extra stimulans om deze vorm ook in het Nederlands als de correcte te blijven zien.

 

Mijn Taal © Dick Waanders