Soundbites

Het overvloedige gebruik van het Engels, dat onze taal langzamerhand steeds meer dreigt te gaan 'vervuilen' of zelfs te gaan overheersen, levert gelukkig steeds meer bezorgdheid op van taalpuristen en anderen die de Nederlandse taal een warm hart toedragen.

Het Genootschap Onze Taal bijvoorbeeld biedt ruimte aan die groepen, en regelmatig worden er ook oproepen in het maandblad Onze Taal gedaan om met vertalingen van actuele Engelse woorden en begrippen te komen. De oproepen zijn veelal afkomstig van de Stichting LOUT (Let Op Uw Taal).

Een thema in het septembernummer van 1999 is "Soundbites", en voor een bondige vertaling van dat begrip wordt meteen de hulp van de lezers ingeroepen.
Als je niet weet waar "Soundbites" voor staat, kom je er ook niet snel achter. Want letterlijk vertaald staat er: Geluidsbrokken. Nu, daar kan men van alles bij bedenken, maar niet dat het om (meestal gesproken) citaten gaat uit toespraken. Kernachtige uitspraken, die vaak vooraf bedacht zijn, en die de bedoeling hebben om een heel verhaal in een minimum aantal woorden samen te vatten. Of die de bedoeling hebben om een verhaal een (emotionele) lading mee te geven.
Het woord mag zeker niet ingeburgerd raken in het Nederlands en hieronder geven we dan ook 47 vertaalsuggesties in een poging om tot een goede omzetting ervan te komen.

Daarnaast treft u nog zes suggesties aan voor het woord "Callcenter".
De lijst wordt in de toekomst verder uitgebreid en zal systematischer van opzet zijn.

SOUNDBITE

Beklijf (bek-lijf) - Samengesteld uit Gebekt, Lijf en Beklijven
Blijzin - Een zin die Blij maakt
Blip - Samentrekking van Blij en Lip
Denkeling - Om over na te denken
Dozin - Samentrekking van muzieknoot Do en Zin
Gezind - Samentrekking van Gezond en Zin
Gonzin - Zin die rondgonst; Geen Onzin
Hait - Samentrekking van Hoor de Bite
Hanger - Blijft Hangen
Hangzin - Zin die blijft Hangen
Harp - Samentrekking van Hart en Hap(bite)
Hartzin - Hartige Zin; Zin die uit het Hart komt
Hit - Hyper Intelligente Taal
Hoorzin - Hoor die Zin eens
It - Indrukwekkend Taalgebruik
Kernat - Kernachtige Taal
Magizin - Magische Zin
Merkwoord - Opmerkelijk Woord; Merk dat Woord
Merkzin - Opmerkelijke Zin; Merk die Zin
Muzin - Muzikale Zin
Opval - Opvallend; Meerwaarde
Prinkel - Een Prikkelende Zin
Rondzin - Een Zin die blijft Rondzingen
Slang - Super Taal; Een slang is een venijnig beest
Slim - Spitsvondige Lingu´st Is Magistraal
Slip - Super Lip
Spin - Speciale Zin
Sprank - Sprankelende Spraak
Sprik - Spreken met Prik; Prikkelende Spraak
Sprikkel - Variatie op Sprik
Sprint - Een Spreker die een grote voorsprong heeft
Spruit - Spreek vol Uit
Staal - Sterke Taal
Taalstroom - Geen Maalstroom maar een Taalstroom
Textant - Tekstuele positiebepaling
Uitsprank - Sprankelende Uitspraak
Ver-woord - Dat is een goed verwoord Ver-woord
Vlagzin - Een zin die als een vlag blijft wapperen
Whoort - Samentrekking van Woord en Hoort
Wink - Het Woord Is Nogal Krachtig
Wit - Weldadig Intrigerende Tekst
Wits - Wat een Indrukwekkende TaalSpeling
Zinder - Een Zin die niet Zonder zin is
Zindruk - Die Zin maakt Indruk
Zingt - Een Zin die rondZingt
Zint - Een Zin die Zit; Een Zin die Zint
Zwing - Een Zin met Swing

CALLCENTER

Belevel - Bel even veel
Belhuis - Een huis waar gebeld wordt
Belkantoor - Naar analogie van Postkantoor
Meerbel - Meer bellen en telefoons
Veelbel - Veel bellen
Velefoon - Vele (tele)foon(s)