Creatief met taal

Mijmeringen
Zonstraaltjes voor elke dag
Beroepen en vakmensen
Nieuwe spreuken
Ode aan Toon Hermans

Index

Communitaal
Wie praat er nu nog Dutch?
Taal- & andere kwesties
Proza van Dick
Poëzie van Dick
Creatief met taal

Portaal

Mijmeringen

We worden geboren om te sterven, dat is het enige zekere aan een mensenleven. Raar dan ook dat we ons soms zo aan een ander persoon kunnen hechten. En dat we ons niet kunnen voorbereiden op de pijn als die wegvalt. Ik zal God toch eens om opheldering vragen hierover.

Conversatie.
Hij: Wat zijn je lipjes koud.
Zij: Ik heb net een toetje gehad. Een koud toetje.
Hij: Heb je wel eens een wárm toetje gehad?
Zij: Ja, toen ik mijn neus tegen een warme kachel duwde.

Er zijn mensen die zich kunnen voorstellen dat er ooit helemaal niets geweest is. Er zijn mensen die zich kunnen voorstellen dat het universum geen einde heeft. Ik kan me niet voorstellen dat er zulke mensen zijn.

Televisie laat veel zien, maar vertroebelt onze blik op de wereld.

Vóór je zelf op leeftijd bent, besef je niet dat ouderen écht veel meer weten dan jongeren.

Pesters krijgen soms ook een koninklijke onderscheiding.

Van een zeer hoofd kan men koppijn krijgen.

Dementie kan men beter vergeten.

UFO's bestaan, zeker en wis, want we hebben die vliegende dingen nooit kunnen identificeren.

UFO's bestonden al vóór de identificatieplicht.

UFO's kunnen vliegende schotels zijn, maar dat hoeft niet.

Men kan geloven in UFO's, maar ook in God.

God bestaat, want het woord God bestaat. Maar zeg dat nooit tegen een ongelovige, dan voelt hij zich voor schut gezet.

Creatieve mensen die meer bezig zijn met hun scheppende talenten dan met zinloze ledigheid, worden wel eens uitgemaakt voor autistisch.

Als Jan Wolkers Mijn Taal had volgeschreven, dan zou iedereen laaiend enthousiast zijn. Nu hoor je er niemand over.

Gehoord: “Prachtige toeristische route gereden want de camper haalt met veel moeite de 80, maar 60 ligt hem beter. Dus reden we langs binnenweggetjes en wat is het dan toch mooi hier in dit stukje Nederland.”

Gehoord: “Het glooiende Twentse landschap en de in de verte opdoemende sprookjeshuizen maken me waarachtig gelukkig.”

Zelfs de grootste misdadiger heeft wel mensen die van hem houden, zegt men. Ik ga ook maar eens iets crimineels doen.

Sommige mensen worden ongelukkig als ze gelukkig zijn.

© Dick Waanders

Mijn Taal © Dick Waanders