Nieuw Nederlands Peil

Nieuw en vernieuwend taalgebruik...

“Hij is gepokt en gemazzeld”
“Ik wordt er hoor en dol van”
“Wij zijn van een flat naar een eensgezind woning gegaan”
“Zij welen daar tierig”
“Sinterklaas vaarde met een boot”
“Dat is een wet van media en persen”
“Dat moet nog wat stroom geleid worden”
“Hij kroop door de naald van het oog”
“Hij is door de wol gewinterd”
“Dat is iets wat niet door de haak kan!”
“Dat hebben we tegen het voetlicht gehouden”
“Hij werkt intiem verband.”
“De tijd verstrak.”
“Ik heb al lange tijd een sjipkaart”.
“Ik heb hem wel professorisch geplakt, maar dat is niet echt mooi.”
“Hij heeft een Groningse aandoening.”
“Ik ben geboren en opgetogen in Limburg.”
“Toen waren de rapen zuur.”
“Er zit een addertje onder het glas.”
“Dat is geld over de bank smijten.”
“Beter genezen dan vóórkomen.”
“Dit jaar hebben we flink langs de weg getimmerd!”
“Dat is schieten met een kanon op een mus.”
“Hij steekt er met kop en schotel bovenuit.”
“Waar water is, is vuur.”
“De handen uit de boezem steken.”
“Zij moeten eens achter hun hoofd krabben.”
“Dat staat als een steen boven water.”
“Dat is schieten met een mug op een olifant.”
“Ik moet op je kunnen tellen.”
“We hebben veel eisen in het vuur.”
“De bomen van het bos niet kunnen zien.”
“Men houdt de kaken tegen de borst.”
“Het liep de spijtgaten uit.”
“Dat is appels en peren bij elkaar optellen.”
“We kunnen maar net de touwtjes aan elkaar knopen.”
“Dat is tegen het zere oog trappen.”
“We moeten snel aan de bel rukken.”
“We zullen de broekteugels aantrekken.”
“Het gaat om laster en achterklep.”
“Ik droeg mijn schoonmoeder op handen en voeten.”


Mediapraat

“Donner rapt battle tegen Leers.”
“Dat is een kutvieling.”
“De politie heeft proces-baal opgemaakt.” (Teletekst RTVOost)
“Ik heb vanochtend mijn kind naar de crash gebracht.” (Politica op Radio-1)
“Ik ben zeer gevaccineerd door dat bosgebied.”

Er is een Radio 1-presentator die zegt: “Wat moet ik daar van dinken” als hij bedoelt: “Wat moet ik daar van denken”.
Als dan tijdens een test met een computer die spraak herkent er keurig “dinken” op het scherm komt te staan, is hij nog verbaasd ook en geeft hij de schuld aan het gebrekkige programma!


Het Nederlands een bedreigde taal?

In een taaltijdschrift wordt de vraag gesteld of het Nederlands een bedreigde taal is. De lezer mag reageren op die stelling.
Ik zou zeggen dat het Nederlands géén bedreigde taal is, ik zou zeggen dat het Nederlands verdwenen is! Het Nederlands is half overgenomen door het Engels.

In korte tijd hoor ik de volgende woorden en uitdrukkingen: riemiks, gekaast, gestijld, kont end, doun de dreen, terug te trécen, snel shiften (Rogier van Boxtel), stentstil (minister Bronckhorst) en lees ik: Helft kinderen gamet dagelijks (de Volkskrant).
Een reclamekrantje dat ik krijg heet Home Deliverance, en de verspreidster denkt serieus dat het thuisbezorging betekent.


Moderne uitspraak

Politiek = Pó litiek
Professioneel = Pró fessioneel
Documentatie = Dó cumentatie


Moderne Emenscipatie

Gisteren at ik een mensdarijntje dat erg zuur was. Ik trok een vies gezicht, maar zei hardop: vermens jezelf.
Gelukkig klaarde mijn gezicht direct op toen ik een welgevormde mensnequin zag lopen.
Ze liep enigszins mensk, en daar leed ze onder. Gelukkig had ze haar spiritualiteit die haar op de been hield. Als het haar teveel werd ging ze gewoon een menstra zingen.
Als ze dat deed, kreeg ze altijd een visioen van de beroemde vrijheidsstrijder Mensdela.
Bij het eieren rapen moet ik altijd erg mensoeuvreren om de eieren in het mensdje te houden. Soms raak ik daarbij overmensd door emoties.
Met melk meer menss, was vroeger een gevleugelde uitspraak. Tegenwoordig gedraag ik me meer als een mensicure. En dat zal burgemeester Menss van Enschede ook prettig vinden.
Ik heb nooit de mensie van het laten knippen van mijn amensdelen hoeven te ondergaan. Daarvoor ben ik te mensiakaal, en dat wil niet zeggen dat ik geen haar heb.
Het kind liep parmenstig met een bosje bloemen naast haar mamma, terwijl uit de hemel het mensna naar beneden kwam.
Zo beste mensen, nu ben ik aan het eind van dit mensifest. Al zou ik dit mensiertje nog uren kunnen voortzetten.
Leve de emenscipatie!


Vreemde weersberichten op de radio

“Er kan een spatje motregen vallen.”
“De motregen kan gepaard gaan met een klap onweer.”


Verkeerswaarschuwing op de radio

“Er is twee rijstroken afgesloten.”


Ontvangen mail

“Raccist.”


Verwarrende Teletekstkoppen

“Dronken stijl tegen het heil in.”
“Runderen weren vrijende homo's.”